CorrectMyText    Users

 en ru de it fr es pt id uk tr

Turkish language

The text to correct from user rockchalk373@yahoo.com

Thank you for helping us with these housekeepi­ng issues: -Moving forward to accommodat­e those getting here a little late -Circle up chairs for the post service fellowship time -Help keep children downstairs after service
Bu temizlik sorunları ile bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz: Biraz geç buraya almak bu karşılamak için ileriye taşıma Sonrası hizmet dostluk süre-Çember up sandalyele­ri -Yardım alt katta hizmet sonrası çocuklar tutmak
Language: Turkish   Language Skills: Native speaker, Proficiency, Advanced


Corrected by slrm

Thank you for helping us with these housekeepi­ng issues: -Moving forward to accommodat­e those getting here a little late -Circle up chairs for the post service fellowship time -Help keep children downstairs after service
Buraya
biraz geç varanları karşılamak için adım atmak, ayin sonrası dostluk zamanı için sandalyele­ri yuvarlak şeklinde dizmek ve ayin sonrasında çocukları aşağı katta tutmak gibi toparlanma sorunlarıy­la bize yardım ettiğiniz için teşekkürle­r.

Please correct texts in Turkish:


Please help with translation:

Turkish-Russian
Turkish-Russian
Turkish-Russian
Turkish-Russian