CorrectMyText    Users

 en ru de it fr es pt id uk tr

Malay language

The text to correct from user Nik

Lima pengajaran yang dapat saya peroleh daripada petikn ialah, kita hendaklah menghargai masa lapang kita dengan perkara yang berfaedah seperti Rizal yang selalu membantu ayahnya di kebun di waktu lapang. Kita juga mestilah saling bantu-membantu antara satu sama lain seperti Rizal membantu ayahnya di kebun. Kita juga haruslah bersikap pemurah seperti ayah Rizal memberikan wang saguhati kepada anaknya. Kita juga seharusnya berjimat cermat untuk masa hadapan seperti Rizal meyimpan kesemua wang pemberian ayahnya. Akhir sekali, kita juga hendaklah rajin belajar supaya menjadi pelajar cemerlang seperti Rizal yang sering dijadikan murid contoh di sekolahnya.
Language: Malay   Language Skills: Native speaker, Proficiency
ALIF EMRAL:  Pengajaran yg kita perolehi dari petikan ini ialah menghargai masa dgn melakukan perkara yang berfaedah, saling bantu membantu, sikap pemurah, tabiat suka menabung, jimat cermat dan belajar bersungguh sungguh seperti RizalLogin or register to correct this text!

You can correct this text if you set follow language skills of Malay in settings: Native speaker, Proficiency

Please help with translation:

Malay-Russian